FANDOM


17690749900339521998

Her ses et barn der er medlem af Jungvolk.

Krakket i Wall-street, i USA menes at være den afgørende grund til fattigdommen der hærgede Tyskland op gennem 1930’erne. Da USA trak deres penge hjem fra Tyskland, skabte det udover fattigdom og arbejdsløshed, stor politisk uro, men med stor overtalelsesevne, om en frisk start og terror, ved sin brug af SA, fik Adolf Hitler skabt orden. På sin vej til magten oprettede Hitler, Hitler-Jugend, hvis formål var at nazificerer de unge. Tyskerne mente at de blev snydt for sejren i 1. verdenskrig i 1918 og følte derfor ikke at krigen ar afsluttet. Nazisterne mente at grunden til deres nederlag, havde været mangel psykologisk og åndeligt forberedelse og derfor anså tyskerne det nødvendigt at forberede og opdrage folket. Af denne grund blev Hitler-Jugend oprettet i 1922 for at nazificerer de unge. Adolf Hitler kom til magten i 1933.


Tysklands ungdom Edit

Ungdommen var en vigtig brik til vejen mod mobilisering. Deres leder var Baldur Von Schirach. Man appellerede til de unge for at opbygge et nyt og anderledes Tyskland. Dette gjorde man i både opdragelse og undervisning af de unge, og her bragte man den nazistnationalistiske ånd ind. Ungdommen skulle opdrages og disciplineres med nazismens militaristiske idealer og de skulle gøres klar til at ville ofre sig for fædrelandet, folket og Hitler. Krigeriske idealer fandt sted frem for individualitet og andre traditionelle humanistiske ideer. Frem til nazisternes magtovertagelse var Hitler-jugend blot en af de mange ungdomsorganisationer i Tyskland, ingen andre lande kunne hamle op med denne organisering af ungdommen. Der var ca. 10 millioner unge, som var tilsluttet en ungdomsorganisation. Og i disse blev ungdommen nazificeret. I 1932 var der sket en kraftig tilslutning til Hitler-jugend, der var på dette tidspunkt 107.956 medlemmer. I 1936 blev Hitler-jugend en statsorganisation, og regeringen havde udstedt en lov, der forbød alle ikke-nazistiske ungdomsorganisationer. Allerede i 1938 var medlemstallet igen steget, denne gang til næsten 8 millioner. Alle unge blev i princippet tvunget til at være medlemmer af Hitler-jugend. Alle unge blev tvunget til Hitler-jugend og blev indkaldt på samme måde som til værnepligt.

Organisering af børnene Edit

Intro obersalz hj g

Her ses Hitler sammen med Hitler-Jugend. Børnene ser op til ham.

En amerikansk journalist ved navn William L. Shirer har skrevet en tekst om, hvordan Hitler-Jugend var organiseret. Piger og drenge fra 6-18 år blev organiseret i Hitler Jugends forskellige kadrer. Forældre der prøvede på at forhindre deres børn i at komme i Hitler Jugend ville få strenge fængselsstraffe. 
Børn i alderen fra 6-10 aftjente en slags lærlingetid, fordi de ikke var gamle nok. De blev kaldt Pimpf. De fik en skudmålsbog, hvor personens udvikling blev beskrevet og personens ideologiske vækst. Som 10-årig skulle man igennem nogle prøver i sport, lejrliv og nazificeret historie. Når man havde bestået disse prøver kunne man blive optaget i Jungvolk. Efter 4 år i Jungfolk er man nu gammel nok til at blive optaget i Hitler Jugend. Der var børnene indtil de var 18 år og her blev de oplært i de nazistiske ideologier. Efter de blev 18 kom de i hæren for at tjene Der Fürer.


Reinhard Appel Edit

Reinhard Appel skriver om sine minder fra sin tid i Hitler-jugend (s. 60). Dette huskes tilbage på, som en god tid hvor han og hans venner sang, spillede og dyrkede sport. Det huskes også som en godt fælles formål og som at de alle var en del af noget. Fællesskabet var det vigtigste for de unge, og de forskellige ideologier de fik prædiket var ikke det vigtigste. Dette vidner om, at de unge havde det godt i Hitler-jugend og at de egentlig var ligeglade med hvad de gik og lavede, de havde travlt og havde det sjovt med deres venner. Det var det store fællesskab der var i fokus hos de unge, og måske ikke så meget formålet og de mange ideologier. Dette betyder at Hitler fik mål opnået. som tidligere nævnt var det hitlers mål at psykisk og åndeligt at opdrage de unge til at være stærke til den næste gang de skulle i krig. Og udfra denne kilde kunne man se hvordan sport og leg var med til at styrke deres samhørighed. Gennem sporten skulle de kæmpe for at være den bedste og gennem lege skulle de dyrke deres fællesskab.

--Tessa Margrethe Pedersen mar 9. 2012, 12:14 (UTC)Tessa, Anna, Monica og Bojan

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.